Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

ZGODA NA OTRZYMYWANIE OFERTY HANDLOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ LUB ZA POŚREDNICTWEM TRADYCYJNEJ POCZTY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSTAL GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, będącej właścicielem serwisów i stron internetowych www.roximplast.pl; www.roximplast.com, w celu przesyłania oferty handlowej drogą elektronicznej, telefoniczną lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty zgodnie z art. 6, art. 12 i 13 RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych zawartą w dokumencie POLITYKA PRYWATNOŚCI – ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania lub usunięcia w każdym momencie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

OSTAL GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu 59-900 ul. Boh. II A.W.P. 14F zarejestrowana w KRS pod Nr 0000482551 przez Sąd Rej. IX wydział gospodarczy dla Wrocławia Fabrycznej, NIP 6152043863 będąc właścicielem serwisów i stron www.roximplast.pl ; www.ostal.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.
Każdego klienta OSTAL GROUP Sp. z o.o. i użytkownika serwisu oraz czasopism należących do OSTAL GROUP Sp. z o.o. obowiązuje aktualna polityka prywatności znajdująca się na www.roximplast.plwww.ostal.pl Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: OSTAL GROUP Sp. z o.o. nie udostępnia i nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników swoich serwisów i czasopism.
Jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów i nie prenumerować czasopism należących do OSTAL GROUP Sp. z o.o., oraz nie nabywać produktów czy usług oferowanych przez OSTAL GROUP Sp. z o.o.

Dane osobowe

Administratorem Państwa danych jest OSTAL GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu 59-900 ul. Boh. II A.W.P. 14F zarejestrowana w KRS pod Nr 0000482551 przez Sąd Rej. IX wydział gospodarczy dla Wrocławia Fabrycznej, NIP 6152043863. W czasie korzystania z serwisów należących do OSTAL GROUP Sp. z o.o. możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza.
Dane o które będziesz poproszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

W przypadku zamówień będziesz poproszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność której te dane dotyczyły.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez OSTAL GROUP SP. Z O. O. w celu:
– zawarcia i realizacji Umowy Handlowej,
– wykonania gwarancji udzielonej przez producenta,
– wystawiania dokumentów księgowych, nakazanych przepisami prawa,
– przesyłania aktualnej oferty handlowej i informacji o promocjach,
– rozpatrywania wszelkich zapytań i reklamacji,
– przeprowadzania procesów rekrutacji.

Sposób w jaki zbierane są dane osobowe

 1. W czasie wizyty na stronach www.roximplast.pl; www.roximplast.com, zbierane są dane informatyczne, takie, jak:
  1. adres IP urządzenia Użytkownika przeglądającego stronę,
  2. rodzaj/typ przeglądarki internetowej Użytkownika
  3. dane zbierane automatycznie przez pliki cookies.
 2. Podczas wypełniania formularza kontaktowego, każdy z Państwa odwiedzający stronę, zostanie poproszony o podanie takich danych, jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie adres i telefon kontaktowy.
 3. Podczas zapisu na newsletter, w trakcie którego zostaną Państwo poproszeni o podanie adresu e-mail.
 4. Podczas złożenie zamówienia drogą e-mail lub w przypadku każdego innego rodzaju kontaktu z OSTAL GROUP SP. Z O. O. realizowanego za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia danych osobowych

W każdym momencie mają Państwo możliwość wglądu, zmiany lub prawo do żądania całkowitego usunięcia Państwa danych osobowych. W celu dokonania zmiany lub usunięcia danych osobowych należy wysłać e-mail na adres: biuro@roximplast.com wyrażający Państwa oczekiwania.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez OSTAL GROUP Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane wiadomości

OSTAL GROUP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane adresowe posiada i które zgodziły się na politykę prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości OSTAL GROUP Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów ( np. nowości, promocje itp. ) niekomercyjne listy ( np. życzenia, komentarze itp. ) oraz informacje komercyjne których rozsyłka została opłacona przez klientów OSTAL GROUP Sp. z o.o.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych OSTAL GROUP Sp. z o.o. Informacje są częściowo filtrowane przez co ograniczana jest ich objętość i są wysyłane sporadycznie.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane w serwisach należących do OSTAL GROUP Sp. z o.o. przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Dlatego te dane nie podlegają polityce prywatności.

Partnerzy

Polityka prywatności nie dotyczy serwisów i firm których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do OSTAL GROUP Sp. z o.o.
Wyłączenie odpowiedzialności. OSTAL GROUP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku skorzystania z ofert handlowych przedstawianych w wysyłanych biuletynach.
Akceptacja polityki prywatności jest dobrowolna i oznacza świadome zrozumienie treści w niej zawartych.

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ostal.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: OSTAL GROUP Sp. z o.o. ul. Boh II A.W.P. 14F 59-900 Zgorzelec
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@ostal.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna firma

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy pocztowi
  • kancelarie prawne i windykatorzy
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzianości za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z ekmentów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.